Günlük Hayatta Sıkça Kullandığımız Kelimeler Nereden Geliyor Ve Ne Anlama Geliyorlar?

Günlük Hayyata Sıkça Kullandığımız Kelimeler Nerden Geliyor Ve Ne Anlama Geliyorlar?

CUMHURİYET

Cumhuriyet kelimesi Arapça kökenli olup halk, ahali, büyük kalabalık anlamına gelen “cumhur”, kelimesinden türemiştir. Ayrıca, milleti ifade etmek içinde kullanılmaktadır..TDK Cumhuriyet kelimesinin anlamını; Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi anlamına gelir

HANIM

Bir gün Cengiz Han sarayına bütün halkını toplamış ve tahtının hemen yanına eşini oturtmuş,

Cengiz Han halkına seslenmiş;

Ben sizin Hanınız Cengiz Han demiş,ve eşini göstererek;

Buda benim hanım demiş.

Şaka Şaka Hanım kelimesi bu hikayede anlatıldığı gibi günümüze kadar gelmedi;

Şimcik şöyle oluyor buradaki +ım eki türkçede kullandığımız iyelik eki değildir. (örneğin öğretmenim kelimesindeki -im eki) Hanım kelimesinde –ım eki arapçada isimden isim yapan eklerden biridir. Ayrıca  Arapça’da dişimsi ve erkeğimsi ayrımı yapan ektir. Anlaşıldığı üzere Hanım kelimesi Cengiz Han türettiği bir kelime değil Arapların türettiği ve dilimize geçmiş bir kelimedir.

ALLAH

İslamiyet’e göre Allah, tanrının 99 isminden biridir. Fakat, tarih ve dil etimolojisi uzmanları, bize farklı bir şey söylüyor. Hz. Muhammedin peygamberliği zamanında Arap müşrikler, ay tanrısı Hubal ve onun 3 kızı lat, menat, ve uzza’ya tapıyorlardı bunlarında başına –al eki ekleyip al-menat diyorlardı.  Bununla beraber hilalin İslamiyet’in simgesi olması da tesadüf değil aslında Hz Muhammed doğmadan önce müşriklerin içine birçok put koyduğu Kabe’nin girişinde ay tanrısı hubalı temsil eden bir hilal sembolü vardı, bu nedenle İslamiyet’in simgesinin hilal olmasına da çok şaşırmamak gerek diye düşünüyorum. Bir diğer enteresan olan şey ay tanrısı hubal allah olarak bilinirdi. Allah, al-ilah kelimesinden gelmektedir ve bildiğiniz gibi Arapça tanrı manasına gelen ilah ve al kelimelerinin birleşmesiyle Allah haline gelmiştir. Evet doğru duydunuz bu teoriye göre Allah ismi , Allah = Al-İlah.’dan gelmektedir.

(-Tabi bu teorilerden biri bu bilginin kesin doğru olduğunu söyleyemeyiz.)

MERHABA

Merhaba kelimesinin kökeni farsçaya dayanmaktadır ve “benden size zarar gelmez “ anlamında kullanılmaktadır. Eski zamanlarda insanlar birbirine yaklaşırken merhaba derdi ve karşıdaki onun tehditkar olmadığını anlar ve birbirlerine yaklaşırlardı.

SELAMUN ALEYKÜM

Selamun Aleyküm kelimesinin kökeni 2500 yıl öncesine İbranice diline dayanıyor, orjinali Şalom Alaikum’dür ve anlamı barış üzerine olsundur. (peace be unto you). Arapçada Salam Allah’ın isimlerinden biri olan Salam (her tür tehlikede kullarını kurtarıp selamete çıkaran, muhafaza ), aslında Allah seni muhafa etsin korusun yada Allah seninle olsun demektir bu nedenle Allah’ın selamı üzerine olsun anlamıyla kullananlara da  yanlış kullanıyor diyemeyiz. Siz istediğiniz anlamda kullanın biz bilgilendirmiş olalım 🙂

ÇEYREK

Çeyrek kelimesi, dilimize farsçadan geçen bir kelimedir.Arapçadaki dört anlamına gelen “çhar” ve 1 demek olan “yek” kelimelerinin birleşiminden oluşur ve dörtde bir anlamına gelir. Günüme kadar “çhar” ve “yek” kelimeleri birleşerek çeyrek halini almıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here