Sinek Kovucu Kırmızı Kadınlar

Sinek Kovucu Kırmızı Kadınlar, Dünya Üzerindeki En İlginç Kabilelerden Biri Himbalar…

Himba'lı Kadınlar
Himba Çocuğu

Kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. Yanlarına yaklaştığınızda ağır bir kokuyla karşılaşıyorsunuz çünkü bu kabile hiç yıkanmıyor. Ayrıca kadınlarının çok güzel olduğunu söylemeden geçemeyiz. İşte bu gizli kabilenin öyküsünü sizlerle paylaşıyoruz.

Avcı ve Toplayıcı

Himba'lı Kadınlar
Himba Kadını

Hikâyelere göre; Himbalar, Hererolarla birlikte 15. ve 16. yy.larda Botswana’dan gelmiş, kuzeybatı Namibya’ya yerleşerek avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir. Himbalar, kuzey Namibya’da Kunene yöresinde yaşayan 20.000 ila 50.000 nüfuslu bir etnik grup. Himba tarihine bakıldığında ciddi kuraklıklar, çatışmalar, özellikle Namibya’nın bağımsızlık savaşı ve komşu Angola’daki içsavaş nedeniyle felaketlerle dolu olduğu görülür. 1904’te Lothar von Trotha başkanlığındaki Alman sömürge idaresinin soykırım politikasından komşuları Herero ve Namalarla birlikte de paylarını almışlardır. Bu

Himba'lı Kadınlar
Otjite

dönemde, pek çok Himba komşu Angola’ya sığınmış, burada Portekiz sömürge idaresinin emrinde yağmacılık yapmışlardır.

1920’lerde Namibya’yı yetmiş yıl boyunca denetimi atına alacak olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Himbalara bir koruma alanı ayırdı. 1980’lerde ise Himbaların yaşam tarzı yok oluş noktasına geldi. Ciddi bir kuraklık keçi sürülerinin %90’ını öldürdü. Çoğu Himba, sürülerini bırakıp Opuwo kentine göç etti, gecekondularda yaşamaya başladı. 1990’lardan itibaren Himbalar geleneksel topraklarına dönmeye başladılar.

Emekçi Himba Kadınları

Himba'lı Kadınlar
Himba Köyü

Himbalar uluslararası eylemcilerle birlikte Kunene Nehri üzerinde inşa edilmesi düşünülen Epupa Barajı’nı (böylece geleneksel topraklarının su altında kalmasını) önlemişlerdir. Himbalar keçi ve inek yetiştirir.Emek isteyen işlerin çoğunu kadınlar yapar: İnekleri sağmak, köye su taşımak, ev inşa etmek, çocuklara bakmak gibi. Kendi aralarında da yardımlaşırlar, bir annenin çocuklarına diğer anneler de bakar.

Din olarak tektanrılı bir dinleri vardır ve Mukuru adında bir tanrıya taparlar. Misyonerler bazıların Hristiyan yapmış olsa da her aile devamlı yanıyor olması gereken bir ateş aracılığıyla Mukuru ile 7-8 günde bir iletişime geçer.

Himba'lı Kadınlar
Otjiteli Kadın

Himba Süsü Otjite

Çıplak kadınlar kabilesi olarak da bilinen bu ilkel toplulukta kadınların kırmızı görünmesinin ilginç bir sebebi var. Himbalar için gün erken başlar. Kadınlar süsleri olan otjizelerini sürdükten sonra günlük yemek işleri ile ilgilenirler.Erkeklerin işi sığırları otlatmak. Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor. Himba kadınları için süslenmek çok önemli. Her sabah yaptıkları bir makyajları var. Otjite denilen bu süs makyajı keçi yağı, otlar ve kırmızı boyayla hazırlanıyor. Kadınların tenlerinin kırmızıya dönmesine sebep olan bu karışım, onları güneşten koruyor. En önemli etkisi ise sinekleri uzak tutması. Kadınlar bunları vücutlarına olduğu kadar saçlarına da sürüyorlar.

Himba'lı Kadınlar
Himba Kadınları

Yaşadıkları yörenin çetin çöl şartları ve dış dünyadan kopuklukları sayesinde Himbalar geleneksel yaşam tarzlarını büyük ölçüde koruyabilmiştir. Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dâhil olur. Bu çift aileli düzen, zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlar. Bu düzende her kabile üyesi anne ve baba tarafından olmak üzere iki klana üyedir. Himba klanları, en yaşlı erkek üye tarafından idare edilir.Bu çift aile üyeliği, dünya üzerinde sadece Batı Afrika, Hindistan, Avustralya, Melanezya ve Polinezya’daki sınırlı sayıda toplulukta görülür.

Himba'lı Kadınlar
Himba’lı Kadınlar

Anaerkil Topluluk

Erkek çocuklar babalarının klanında yaşar, kızlar evlenince erkek tarafının klanına geçer. Ancak veraset, baba tarafının değil, anne tarafının neslini izler. Mesela bir erkek, babasının değil, dayısının keçilerini miras alır. Himbalar keçi ve inek yetiştirir. Emek isteyen işlerin çoğunu kadınlar yapar: İnekleri sağmak, köye su taşımak, ev inşa etmek, çocuklara bakmak gibi. Himba kadınları çocuklara bakmak konusunda kendi aralarında yardımlaşırlar, bir annenin çocuklarına diğer anneler de bakar.

Modern giyecekler çevrelerinde az bulunur, ancak bulunduğunda erkekler tarafından kullanılır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here